Ritmo de Salsa

10.12.2009 / www.ritmodesalsa.lv

Prieks, ka nu jau arī Latvijā daudzi cilvēki aizraujas ar salsas dejas apgūšanu. Šajā dejā atrod dzīvesprieku, enerģiju, kustību prieku un brīvību, pozitīvo saskarsmi starp dažādiem dejotājiem. Kas tad ir salsa kā deja? Salsa nav tikai pati mūzika, bet arī sociāla deja, kas ir guvusi lielu popularitāti pasaulē. Rakstā aprakstīšu, parādot ar video piemēriem, salsas deju stilus no dejotāju viedokļa – ar ko tie atšķiras.

Salsas deju stili iedalās divās lielās grupās – kustība pa līniju (angliski sauc arī par „cross-body lead style” - CBL) un kustība pa apli, kas raksturo kādā virzienā dejotāji savstarpēji kustas pa laukumu attiecībā viens pret otru.
 
Līnijas stili (CBL). Atšķirība CBL stilos slēpjas tajā apstāklī, ar kuru kāju partneri sāk deju un uz kuru takts skaitli tiek mainīts kustības virziens vai likts uzsvars.
 
Los Andželosa stils (LA). Vispolārākais Latvijā. Māca visās salsas deju skolās un lielākais vairums salsas dejotāju Latvijā to dejo. http://www.youtube.com/watch?v=nR0ByLTujuc Super Mario i Rita Bindar    (un/vai http://www.youtube.com/watch?v=0X0Ony69n1I Salsa in Ft. Myers with Tanja; Nery; Mario - skaņa ir nepārāk kvalitatīva)
LA stilu raksturo līnijveida kustība ar uzsvaru uz skaitli 1, teatrālas un muzikālas kustības, akrobātikas (noliekšana, krišana, pacelšana), pielietojums. Ļoti daudz elementu tiek piemērotas no citu deju kustībām un figūrām. Skatuviski baudāms dejas izpildījums. Pasaulē par LA pionieriem tiek uzskatīti brāļi Vaskesi (Vasquez brothers). http://www.youtube.com/watch?v=9vbYn9iJ7GM Salsa Dancing: Luis, Johnny and Francico Vazquez
 
Ņujorkas uz 2 stils (NY on2). Populārs salsa dejas stils gan Eiropā, gan Amerikā. Latvijā tas vēl ir sākuma attīstības posmā, dejo nedaudz dejotāju.  
http://www.youtube.com/watch?v=yGk5i9oCN7s Magna Gopal & Ismael Otero South Padre Summer Bash 2006
NY on2 raksturīgs ar to, ka līnijveida kustībā uzsvars tiek likts uz 2 un partneris sāk kustību uz 1, liekot soli nedaudz atpakaļ – partnere uz priekšu. Partneru kustībās ir daudz dažādu griezienu, kustības ir plūstošas un tehniskas, kad partneri pašķiras - daudz lieto kāju soļu variācijas un afro-kubiešu ķermeņa kustības. NY on2 stila pamatlicējs ir Eddijs Torres (Eddie Torres – “Mambo king”).
http://www.youtube.com/watch?v=Q31DSqLXjfs Salsa - Eddie Torres & Melissa Rosado at Cafe Cocomo in SF 1
 
Puertoriko stils (PR). Populārs pašā dzimtenē un Amerikas kontinentā, kur dzīvo no Puertoriko izbraukušie iedzīvotāji. Eiropā ir pāris pasniedzēju. http://www.youtube.com/watch?v=bF8tkXIAPCM&feature=channel "BAILA CONMIGO" San Juan de Miraflores SALSA ON1 (Puertorican)
Līdzīgas NY on2 stilam (kā nekā Eddy Torres saknes ir no Puertoriko) – tikai sāk dejot, partnerim soli liekot uz priekšu. Kāju kustībās ļoti tiek uzsvērts skaits 2-3, kas atbilst klaves (clave – viens no svarīgakajiem sitamajiem instrumentiem salsas mūziķu grupās) sitieniem. Deja raksturīga ar veiklām, precīzām un bieži sarežģītām kāju darbībām. PR stilā dāmu bieži ved te uz 2, te 6.
www.youtube.com/watch?v=uBtIxQ6FHAU Puerto Rico Salsa Congress Social Dancing 05
 
Kubas stils (sauc ari par Casino stilu). Apļveida kustības stils. Populārs pasaulē, jo Kubas emigranti dzīvo daudzās pasaules malās pat skandināvijā un Krievijā. Latvijā gan apmāca Kubas salsu, gan salsas pasākumos bieži skan kubas salsas mūzika, tomēr Kubas stilā dejo samērā maz. http://www.youtube.com/watch?v=fX5LUDayJfw Mario Charon Alvarez & La Mu - Salsa Cubana (Adv. Training)
Stilam ir raksturīga partneru dejošana pa apļi vienam ap otru, ļoti ritmiskas kāju kustības, uzsverot katru takts sitienu. Bieži ir sarežģītas roku kustību variācijas (latviski būtu – pinumi), jo brīžiem šķiet, ka dejotāji tūlīt sapīsies, sasiesies kādā mezglā. Kad dejā partneri dejo atsevišķi,raksturīgs afro-kubas kustību pielietojums.
 http://www.youtube.com/watch?v=-YE_QFzce68 Osbanis and Rafael with Farita - social dancing cuban salsa.
Ļoti interesanta Casino veida deja, sevišķi skatītājiem, ir Rueda de Casino. Dejotāji pāros sastājas aplī. Viens dejotājs ir vadītājs, kurš sauc figūras un pārejie visi reizē tās izpilda. 
http://www.youtube.com/watch?v=FBktrYd7Ae8 Cuban Rueda de Casino - Santiago, Cuba Il
http://www.youtube.com/watch?v=9Tm4MFSzo4Q Rueda de Casino - Oro Negro from Cuba
 
Mūsu globalizētajā pasaulē mēs bieži tiekamies ar citu tautību cilvēkiem. Tomēr dejojot salsu var izradīties, ka deju partneris nemaz nemāk dejot tavā stilā – parneris māk dejot Kubas stilu, bet tu tikai LA stilu. Deja nesanāks, jo katrs dejos savā ritmā un viens otru raustīs.
Un nobeigumā mans ieteikums – vispirms iemācīties vienu stilu. Ja ir “iezadzies salsas vīruss”, sākat apmeklēt salsatēkas, salsas festivālus, uniet uz klubiņiem, kur dejo salsu, var sākt un pat ieteicams vismaz pamatos apgūt arī citus stilus. Ar laiku, iegūstot salsas deju pieredzi un iemācoties dejot mūzikā, rodas arī sajūta, ka ritma un melodijas gaita un uzsvari ir tādi, ka visērtāk dejot mūzikā tieši kādā konkrētā salsa stilā.
Novēlu gūt daudz prieka, labas emocijas un pozitīvu nogurumu, mācoties un dejojot šo brīnišķīgo, karstasinīgo un daudzveidīgo - salsu.
 
Raimonds
Ritmo de Salsa     
 
P.S. Rakstā ir minēts tikai populārāko salsas stilu apraksts, jo katram no tiem ir savi novirzieni.
Rīga Salsa Festvial 2014